Sněhové zatížení střech v ČR

 

Účelem těchto stránek je poskytnout užitečné informace pro rozhodnutí, zda střecha vydrží zatížení sněhovou pokrývkou.

Výpočet zatížení sněhem

Zatížení sněhem je hlavní složkou zatížení, na které jsou navrhovány střešní konstrukce (vlastní váhou konstrukce a místními přitíženími se tato stránka nezabývá). Normové zatížení střechy sněhem je určeno v závislosti na místě výstavby podle mapy sněhových oblastí, která je přílohou ČSN 1991-1-3.

Přes 90% území ČR se nachází v 1. - 4. oblasti, kde je normové zatížení sněhem od 50 do 150 kg sněhu/m2 střechy. V 5.oblasti určuje zatížení sněhem příslušný Hydrometeorologický ústav.

Při výpočtu únosnosti střechy je normová hodnota navýšena bezpečnostním koeficientem a materiálovými koeficienty o cca 40%.

Tabulka normového zatížení budov - normy aneb kolik váží sníh?

Následuje přehledná tabulka zobrazující normové zatížení budov v jednotlivých sněhových oblastech pro jednotlivé typy sněhu:

  Sněhová oblast Objemová
hmotnost
sněhu
I II III IV V VI VII VIII
Normové
zatížení v kN/m2
  0.7 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 4.1
Normové
zatížení v kg/m2
  70 100 150 200 250 300 400 410
DRUH SNĚHU Čerstvý 100 kg/m3 56 cm 80 cm 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm 320 cm 328 cm
Ulehlý (několik hodin
nebo dnů po napadnutí)
200 kg/m3 28 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 160 cm 164 cm
Starý (několik týdnů 
nebo měsíců po napadnutí)
300 kg/m3 19 cm 27 cm 40 cm 53 cm 67 cm 80 cm 107 cm 109 cm
Mokrý 400 kg/m3 14 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 82 cm

Pozor na sněhové kapsy!

Při kontrole vrstvy sněhu na Vaší střeše věnujte pozornost sněhovým kapsám. Jsou to místa, ve kterých může být nafoukaná vyšší vrstva sněhu než na ploše střechy (např. napojení střechy na vedlejší vyšší budovu, mezistřešní žlaby a pod). V takových místech může být vrstva sněhu (a tím i zatížení konstrukce) daleko vyšší než na zbytku střechy.

Konstrukce střechy by v místě sněhové kapsy v 2. - 5. oblasti zatížení sněhem měla být zesílená. V 1. oblasti zesílení norma nevyžaduje.

Mapa sněhových oblastí

Tato mapa sněhových oblastí je přílohou ČSN EN 1991-1-3, která určuje normové zatížení stavby sněhem. Přes 90% území ČR se nachází v 1. - 4. oblasti, kde je normové zatížení sněhem od 50 do 150 kg sněhu/m2 střechy. V 5. oblasti určuje zatížení sněhem příslušný Hydrometeorologický ústav.

mapa oblasti

logo frigomont2

Sněhová oblast I II III IV V
kN/m2 0.75 1.05 1.50 2.25 >2.25*
* Charakteristickou hodnotu stanoví příslušný hydrometeorologický ústav

 

 

 

 

 

 

Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

EN 1991-1-3 

Nezávazná poptávka
Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.
Více informací o cookies Souhlasím