Akustický výkon a tlak

Hluk základní pojmy

Akustický výkon - je absolutní hodnota hluku, která slouží pro výpočet zatížení prostoru hlukem více zdroji hluku. Není to hodnota, kterou lze zachytit sluchem. Je proto určena pro specialisty, kteří pak počítají celkový akustický tlak.

Akustický tlak - je hodnota slyšitelná lidským uchem a udává se v dB(A) v určité vzdálenosti, většinou v 5 či 10 metrech u chladicích, mrazicích a klimatizačních zařízení.

Hladina akustického tlaku Lp = 20 log ( p/po )


Udává se v decibelech (dB). Aktuální hodnota akustického tlaku "p" vyvolaná zdrojem hluku se srovnává s referenční velikostí akustického tlaku po=2 10-5 Pa. Měří se v kruhu ve vzdálenosti 7 m a výšce 1,5 m nad zemí. Spolu s hladinou akustického tlaku musí být vždy také udána vzdálenost. Každé zdvojnásobení vzdálenosti od zdroje hluku, znamená snížení hladiny akustického tlaku o 6 dB. Přesnost měření s kvalitní aparaturou je kolem 2.0 dB (A). Naměřená hodnota je závislá na odrazivosti či pohltivosti okolního prostředí.

Hladina akustického výkonu Lw = 10 log (P/Po)


Nedávno zavedená metodika podle ČSN EN ISO 3744 (nyní platná s vydáním 04/2010) - technická, nebo a ČSN EN ISO 3746 (nyní platná s vydáním 06/2011)– provozní metoda či podle evropské směrnice 2000/14/EC poskytuje objektivní výsledky ve srovnání s měřením akustického tlaku. Umožňuje zjistit akustický výkon vyzařovaný zařízením bez ohledu na směrování hluku ze zdroje. Udává se v decibelech (dB). Aktuální hodnota akustického výkonu "P" vyvolaná zdrojem hluku se srovnává s referenční velikostí akustického výkonu Po=10-12 Pa. Měří se na sférické ploše (koule), resp. na referenčním rovnoběžnostěnu. Výsledná hodnota emitovaného akustického výkonu Lw není závislá na vzdálenosti od zdroje ani na odrazivosti okolí. Přesnost měření s kvalitní aparaturou je kolem 2.5 dB(A).

Váhový filtr A – Lp[dB(A)], LA[dB] nebo Lw[dB(A)]


Filtr v měřicím řetězci respektuje (simuluje) různou frekvenční citlivost lidského ucha. Naše ucho je méně citlivé na nízké (<160hz) a vysoké frekvence =>16kHz). Tato metodika lépe postihuje realitu než metoda lineární.

Tónový hluk


Je často příčinou stížností lidí, kteří jsou mu trvale vystaveni. Nejvíce vnímaví jsme na hluk mezi 1 kHz až 8 kHz. Tónový hluk může vyvolávat únavu a nepříjemné pocity, i když naměřené hodnoty Lp jsou hluboko pod stanoveným limitem. Tónový hluk je charakteristický tím, že hladina akustického tlaku je v jednom pásmu o 5 dB vyšší než aritmetický průměr hodnot ve dvou pásmech sousedních. Cesta k nápravě je analyzovat zdroj tónového hluku a utlumit jej.

Frekvenční analýza


Slouží k analýze spektra hluku. Umožňuje identifikovat hlavní zdroje hluku např. odhalit zdroj tónového hluku. Je základním nástrojem při systematickém snižování úrovně hluku. Slyšitelné zvukové pásmo je obvykle rozděleno do oktávové nebo třetinooktávové stupnice. Šíře analyzovaného pásma se používá nejčastěji 1-2 Hz.

Nejistota (přesnost) měření


Záleží na použité metodě, přesnosti přístrojů a vnějších vlivech, nesmí pršet a sněžit. Dále má vliv: teplota, rozdíl teplot, vítr, vlhkost, okolní hluk, vzdálenost a odrazivost překážek...


Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Nezávazná poptávka
Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.
Více informací o cookies Souhlasím